Äldrepedagogen start

Välkommen till Äldrepedagogen!
Jag arbetar som katalysator för att stimulera till aktivitet. I en pedagogisk lösningsfokuserad process lockar jag fram den individuella personens eller gruppens egna idéer och tankar om vad som är viktigt för att känna sig delaktig och uppleva meningsfullhet samt kvalité i livet. Hela livet!

Jag ser fram emot att få samarbeta med er verksamhet!

Jag erbjuder samarbete i uppdragsform utifrån era behov i verksamheten. Jag jobbar både i stort som smått; regionalt och lokalt.

Exempel på uppdrag

  • Ledare av aktivitet i friskvårds- & rehabiliteringsmetoden RGRM
  • Utvecklingsarbete tillsammans med personal för att öka brukarens inflytande över sin vardag
  • Samordning och organisering av aktivitetsutbud inom omsorg för äldre och vuxna med funktionsvariationer
  • Samordnare & trygghetsvärd på trygghetsboende

Jag samverkar med er för att fokusera på åtgärder som ökar möjligheterna till ett hälsosamt åldrande och som minskar trycket på vård och omsorg.

Kontakta mig gärna för mer information!

Jessica Hall