Om mig

Jag har startat Äldrepedagogen Jessica Hall för att jag genom socialt entreprenörskap vill förändra attityderna till åldrande och äldre. Jag arbetar för att vi ska få vara delaktiga och bestämma över vår tillvaro hela livet. Min verksamhet är ett stöd i förändringsprocessen och jobbar aktivt för att förebygga ett gott åldrande som bygger på de fyra pelarna

  • social gemenskap & socialt stöd
  • meningsfullhet
  • fysisk aktivitet och
  • goda matvanor

Jag satsar på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att öka förutsättningar för ett hälsosamt åldrande vilket är en förutsättning för att möta en åldrande befolkning. Genom att reducera den enskilda individens risk att förlora sina egna förmågor och bli beroende av omsorg kan vi dels säkra ett värdigt liv med kvalité, dels långsiktigt minska kostnaderna för vård och omsorg.