CV

Äldrepedagogexamen; Äldrepedagogprogrammet, grundkurs, 120 hp, Malmö högskola, 2009 – 2011.

Fil kand socialt arbete; Äldrepedagogisk fördjupning, 60 hp, Malmö högskola, 2011 – 2012.

Kompletterande utbildningar

Socialrätt med juridisk introduktion, 30 hp, Högskolan Kristianstad, 2012.

Grupper & grupprocesser i arbetslivet, 7,5 hp, Högskolan Kristianstad 2011.

Ledarskapets grunder 7,5 hp, Högskolan Kristianstad, 2011.

RGRM-pedagog, fristående utbildning hos RGRM Sverige

Tidigare yrkeslivserfarenhet

Banktjänsteman (kassa) på dåvarande Sparbanken Skåne, 1988 – 1989.

Ekonomiassistent / sekreterare på olika avdelningar inom Perstorp Specialty Chemicals AB mellan 1989 – 2013.